Prity WD W29

In category: Prity

Dimensions a x b x h:

65/55/115 cm

Power:

max WH+radiation=total

29+8=37 kW

Weight: 183 kg.

 


Instructions

Как да се отопляваме с дърва, правилно ?

Използвайте само необработени химически естествени дърва, както и дървени брикети без свързващи лепила.

За да работи вашата отоплителна система безопасно

Когато изграждате отворена отоплителна система, осигурете пряка връзка между камината и разширителния съд.

Камини и печки за вграждане с водонагревател

Към камината трябва да постъпва свеж въздух поне 4 m3/h за всеки киловат от топлинната и мощност.